Bezpieczeństwo

Projekt Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa (ZPB)

, Bezpieczeństwo

Podstawowym założeniem projektu ZPB jest wzrost świadomości dotyczącej bezpieczeństwa wśród społeczeństwa. Koordynatorem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.
Gimnazjum Nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie, uczestniczy w projekcie od 2005 r.
Obecnie nasza szkoła realizuje zadania w ramach ZPB jako „Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Głównym celem działań…