Pierwszy dzwonek, pierwsze dni w szkole - porady dla Rodziców uczniów klasy I SP77

, Porady dla rodzica, Aktualności, Edukacja wczesnoszkolna

PORADY DLA RODZICÓW UCZNIÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W SZKOLE

Dla każdego dziecka rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej jest wielkim przeżyciem. Pierwszy dzwonek wyczekiwany jest czasem z radością i niecierpliwością, a czasem z niepokojem, obawami, a nawet strachem. Państwo, jako osoby najbliższe dziecku, najlepiej możecie pomóc mu w sprostaniu wymaganiom szkoły i zapewnić pomyślny start szkolny.

 

Oto kilka pomysłów jak to zrobić.

1. ZADBAJCIE O POZYTYWNE NASTAWIENIE DZIECKA DO SZKOŁY. Rozmawiajcie z dzieckiem o szkole. Ukazujcie jej dobre strony. Opowiadajcie o swoich pozytywnych szkolnych doświadczeniach. Nie straszcie złymi ocenami i surową wychowawczynią. Wspierajcie działania nauczyciela.

2. SPRAWDŹCIE STAN ZDROWIA DZIECKA. Dobry stan zdrowia jest warunkiem sukcesów w nauce. Sprawdźcie, czy Wasze dziecko ma dobry słuch i wzrok. O przewlekłych chorobach, jakichkolwiek dysfunkcjach, informujcie wychowawcę klasy. Pomoże to w dostosowaniu wymagań do indywidualnych możliwości dziecka.

3. UCZCIE DZIECKO SAMODZIELNOŚCI. Nie wyręczajcie dziecka w czynnościach, które jest w stanie wykonać samodzielnie. Bądźcie cierpliwi – pozwólcie mu próbować i ćwiczyć. Jednym z przejawów dojrzałości szkolnej jest umiejętność samodzielnego ubrania się, umycia, korzystania z toalety, spożywania posiłków, przygotowania miejsca zabawy i nauki, a także sprzątania po sobie.

4. WZBOGACAJCIE SŁOWNIK DZIECKA. Rozmawiajcie z dzieckiem na różne tematy, skłaniajcie do dłuższych wypowiedzi, często czytajcie mu książki.

5. ROZWIJAJCIE SPRAWNOŚĆ MANUALNĄ DZIECKA. Zachęcajcie Wasze dziecko do częstego rysowania, kolorowania obrazków, wyklejania, kalkowania, wycinania, klejenia, lepienia z plasteliny. Sprawne ręce ułatwią naukę pisania. Kształtne i staranne pierwsze litery, to powód do dumy każdego pierwszoklasisty, a tym samym zachęta do dalszej pracy.

6. UŁATWIAJCIE DZIECKU NAWIĄZYWANIE PRZYJAŹNI Z NOWYMI KOLEGAMI. W miarę możliwości stwarzajcie dziecku warunki do wspólnej zabawy z rówieśnikami – wychodźcie z nim na plac zabaw, organizujcie dziecięce uroczystości z okazji imienin czy urodzin. Zachęcajcie je do uczestnictwa w wycieczkach klasowych, wyjściach do kina, teatru. To dobre formy integrujące zespół klasowy, wypróbowane sposoby, aby dziecko poczuło się w szkole pewniej.

7. STAWIAJCIE DZICKU WYMAGANIA NA MIARĘ JEGO MOŻLIWOŚCI. Koncentrujcie się bardziej na postępach, których dziecko stale dokonuje, niż na ocenach. Chwalcie za starania. Gdy dziecku idzie gorzej, podpowiadajcie co i w jaki sposób może poprawić, zachęcajcie do większej ilości ćwiczeń.

8. PRZYGOTUJCIE DZIECKU KĄCIK DO NAUKI. Wspólnie z dzieckiem przygotujcie w domu miejsce do nauki. Razem kupcie tornister i przybory szkolne. Zadbacie też o higienę pracy dziecka. Starajcie się, aby zadanie domowe odrabiane było o stałej porze (po uprzednim odpoczynku po powrocie ze szkoły). Regularnie kontrolujcie zeszyty uczniowskie, towarzyszcie podczas odrabiania zadań.