Projekty edukacyjne 2017/2018

l.p.

Tytuł projektu

Czas realizacji

Termin i sposób prezentacji rezultatów

Sposób podsumowania pracy uczniów

Nauczyciel opiekun projektu

 1.

Uczeń - obywatel

cały rok

Prace uczniowskie – VI 2018

Prezentacje multimedialne, plakaty

P. Ratusz

 2. 

Młodzieżowa Rada Dzielnicy 15-tej

cały rok

Prezentacje multimedialne, opracowania dokumentacji -V/VI 2018

Sesja Rady Dzielnicy XV

P.Ratusz

 3.

Jedz i żyj zdrowo

IX - X

Prezentacje i kiermasz zdrowych produktów spożywczych -26 X 2017

Dzień Zdrowego Żywienia - prezentacje

A. Kamińska

G. Trzcionka

 4.

Świat brył matematycznych

cały rok

Prezentacje na lekcjach matematyki i warsztatach matematycznych - XII/I/V

Ocena za pracę długoterminową

nauczyciele matematyki

 5.

 

Matematyka w muzyce

 

cały rok

Prezentacja III/IV na lekcjach matematyki i dniach otwartych szkoły 

 

Udział w konkursie prac matematycznych

T. Sklepek
 6.

Czy uczniowie chcą podejmować aktywność fizyczną?

listopad/grudzień

Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowych - Turniej Andrzejkowi i Mikołajkowy

Turnieje sportowe

B. Krzemińska

E. Miodońska

7.

Gry z literaturą, czyli adaptacja lektury na szkolnej scenie

dwa miesiące

Połowa maja 2018 r.- inscenizacja

Przedstawienia podczas  XXXI Przeglądu Małych Form Teatralnych

G. Kiełb

8.

Bezpieczni w sieci

 

X - I

Wystawa prac plastycznych, prezentacje w klasach i dla rodziców na zebraniach XII/I

Prezentacje uczniowskie – wystawa prac, prezentacje multimedialne

 

T. Solarz

 

9.

Jak rozwinąć swoje umiejętności językowe i wiedzę przyrodniczą?- czyli Biologie auf Deutsch

V/VI

Prezentacja podczas warsztatów językowych -VI 2018

Przygotowanie i zaprezentowanie przedstawienia/występu

M. Piaszczyk

A. Kruk

J.Typek-Falarz