Stołówka

Stołówkę prowadzi p. Martina Kaczor

 

koszt obiadu:

8,00 zł/obiad  - przy płatności do 10 każdego miesiąca (za cały miesiąc)

9,00 zł / obiad - przy płatności po 10 każdego miesiąca lub za wybrane dni w miesiącu

 

Płatności za obiady  można dokonać przelewem na konto    

dane do przelewu:

Martina Kaczor

nr rachunku: 78 1020 2906 0000 1902 0296 0045

W tytule przelewu prosimy wpisać:

- klasę

- imię i nazwisko (dla kogo wykupione zostały obiady)

- miesiąc i rok za który właśnie opłacane są obiad

Istnieje możliwość zakupu obiadów na wynos. Koszt do uzgodnienia z ajentem.

 

Honorowane są decyzje MOPS-u dotyczące dofinansowania lub finansowania obiadów. Decyzję należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub do kuchni.

Fakt nieobecności dziecka na obiedzie należy zgłosić telefonicznie pod nr telefonu 12648-44-00 lub 724 314 199 od godz. 7:45 do godz. 9:00 danego dnia.

Jeżeli Państwo mają taką możliwość proszę o wysłanie sms - a pod numer telefonu 724 314 199 .