MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY EMOCJA

, Niecodzienne wydarzenia, Aktualności

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY EMOCJAuczestnicy zajęć TUS w bieżącym roku szkolnym w ramach uczestnictwa w projekcie EMOCJA

odbędą podróż do Krain: Kreatywności, Wyobraźni, Mocy Słów, Empatii o Odwagi.


Główne założenia projektu:
Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.
Integracja zespołu klasowego.
Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i
zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych
kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.  

                                                                                                                                                             Magdalena Popek-Kordas, Agnieszka Buszczyk-Skiba.