Wykaz programów i podręczników

 

1. SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

 

2. Listy podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018:

 

oddziały szkoły podstawowej:

Klasa I (bezpłatny zestaw podręczników otrzymuje każdy uczeń na rok szkolny):

Pakiet dla ucznia:Wydawnictwo Juka

  1. Gra w kolory. Podręcznik (4 części po 2 na semestr)
  2. Gra w kolory. Ćwiczenia (2 części)
  3. Gra w kolory. Matematyka. Ćwiczenia (2 części)
  4. Zeszyt do kaligrafii
  5. Karty aktywizujące
  6. Płyta CD - zajęcia informatyczne

      7. BUGS TEAM 1. Podręcznik Język angielski Macmillan Education.

      8. BUGS TEAM 1. Ćwiczenia Język angielski Macmillan Education.

 

Klasa VII (bezpłatny zestaw podręczników otrzymuje każdy uczeń na rok szkolny):

 

oddziały gimnazjalne:

Lista podręczników do klasy II i III gimnazjum (bezpłatny zestaw podręczników otrzymuje każdy uczeń na rok szkolny).