Zajęcia pozalekcyjne

 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W I OKRESIE 2021/2022:

 

ZAJĘCIA PRZEDMIOTOWE

PROWADZĄCY

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

SALA

zajęcia wyrównawcze z języka polskiego klasy IV

A. Jankowska

środa

13.40 – 14.25

208

zajęcia j. polskiego jako obcego klasa V

A. Jankowska

czwartek

13.40 – 15.10

208

zajęcia j. polskiego jako obcego klasa IV

M. Czerkies

wtorek

piątek

8.55 – 9.40

13.40 – 14.25

205

205

zajęcia j. polskiego jako obcego klasa III

M. Czerkies

wtorek

środa

14.00 – 14.45

11.40 -12.25

205

205

zajęcia j. polskiego jako obcego klasa II

A. Młodnicka

wtorek

czwartek

10.45 – 11.30

8.55 – 9.40

107

107

zajęcia wyrównawcze z języka polskiego klasy V

A. Jankowska

środa

14.35 – 15.20

208

zajęcia wyrównawcze z języka polskiego klasy VII

A. Jankowska

poniedziałek

14.35 – 15.20

208

zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego  klasy III

A.Sierzchała

czwartek

12.45 – 13.30

210

zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego  klasy IV

M. Janczak

poniedziałek

12.45 – 13.30

202

zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego klasa V

A.Tott

wtorek

13.40 – 14.25

201

zajęcia wyrównawcze z matematyki  klasa IV

A. Migas - Grzesiak

czwartek

13.40 – 14.25

203

zajęcia wyrównawcze z matematyki  klasa V

A. Migas - Grzesiak

poniedziałek

8.00 – 8.45

203

zajęcia wyrównawcze z matematyki klasa VII

M Zdebska

czwartek

14.35 -15.20

207

zajęcia rozwijające z matematyki klasa III

M. Zdebska

czwartek

13.15 – 14.00

207

Szkolne Koło Wolontariatu

K. Kołton - Czaderska

B. Niegłos

M. Kozioł

A. Matoga

M. Piaszczyk

wg odrębnego harmonogramu

-

-

Gimnastyka korekcyjna dla klasy  0 - I

E. Miodońska

czwartek

14.15 – 15.00 kl.1ab

15.00 – 15.45 kl.1c

DSG

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

 

 

 

 

zajęcia terapii procesów Integracji Sensorycznej

K. Stachel – Kaczor

M. Czapiga

wtorek 

środa

piątek

od 13.00 do 17.30 wg indywidualnych harmonogramów

MSG -sala do SI

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klasy 3c

 M. Czerkies

 poniedziałek

 13.40 – 14.25

 205

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klasy 3b

 B. Niegłos

wtorek

12.45 -13.30

 110

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klasy 3a

A. Matoga

poniedziałek

 8.00 -8.45

108

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klasy 2a

 M. Łukaszewicz

piątek

8.00 -8.45

 111

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klasy 2b

A. Młodnicka

poniedziałek

8.00 -8.45

112

zajęcia logopedyczne 

M. Matysek

poniedziałek kl.1a,3a,2b

poniedziałek kl. 3a,2b

wtorek kl.3b,3c

środa kl.1c

 

wtorek kl. „0”

czwartek kl.1a,1b,1c,2a

8.00 -8.45

 

15.30 – 16.15

 

15.30 – 16.15

15.35 – 16.20

9.45 – 10.30

14.35 – 15.20

 

114

zajęcia logopedyczne 

A. Buszczyk -Skiba

piątek

8.00 – 8.45

204

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla klasy 1a

 M. Grzyb

środa kl.1a

11.40 – 12.25

105

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla klasy 1b, 1c

 J. Grzyb

poniedziałek

12.45 – 13.30

105

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla klas V

 I. Marczyńska

piątek

8.00 – 8.45

107

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla klas VII

I. Marczyńska

środa

8.00 – 8.45

107

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla klas 3b

 M. Czerkies

czwartek

12.45 – 13.30

205

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne  dla klasy 3a

 M. Czerkies

piątek

12.45 – 13.30

205

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne  dla klasy 4a

 M. Czerkies

piątek

12.45 – 13.30

205

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne  dla klasy 4b

 M. Czerkies

poniedziałek

12.45 – 13.30

205

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne  dla klasy 3a,3c

M. Czerkies

czwartek

13.40 – 14.25

205

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne  dla klasy 2a

M. Łukaszewicz

poniedziałek

12.45 – 13.30

111

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne  dla klasy 2a,2b

M. Łukaszewicz

czwartek

12.45 – 13.30

111

Trening Umiejętności Społecznych  - TUS

A. Buszczyk -Skiba

M. Popek - Kordas

poniedziałek

czwartek

14.35 – 15.20

13.40 – 14.25

204 -sala do TUS

Trening Umiejętności Społecznych  - TUS

I. Marczyńska

A. Gościniewicz

środa

13.40 – 14.25

204 -sala do TUS