Zajęcia pozalekcyjne

 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W I OKRESIE 2022/2023:

 

 

ZAJĘCIA PRZEDMIOTOWE

PROWADZĄCY

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

SALA

zajęcia wyrównawcze z języka polskiego klasy VIII

A. Jankowska

poniedziałek

15.25 – 16.10

208

zajęcia wyrównawcze z języka polskiego klasy VI

A. Jankowska

czwartek

13.40 – 14.25

208

zajęcia wyrównawcze z języka polskiego klasy V

A. Jankowska

poniedziałek

14.35 – 15.20

208

zajęcia wyrównawcze z języka polskiego klasy IV

K. Król

poniedziałek

13.40 – 14.25

202

zajęcia j. polskiego jako obcego klasa 0 - 3

B. Drej

poniedziałek

 

czwartek

12.45 – 14.25

12.45 – 14.25

113

 

112

zajęcia j. polskiego jako obcego  klasa 0 - 3

M. Sadkowska

piątek

12.45 – 14.25

113

zajęcia j. polskiego jako obcego klasa IV - VIII

K. Król

poniedziałek

wtorek

piątek

14.35 – 16.10

13.40 – 15.20

13.40  - 15.20

202

202

202

zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego  klasy IV

A.Sierzchała

wtorek

13.40 – 14.25

210

zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego  klasy V

A.Sierzchała

czwartek

13.40 – 14.25

210

zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego  klasy VIII

M. Janczak

poniedziałek

8.00 – 8.45

202

zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego klasa VI

A.Tott

poniedziałek

8.00 – 8.45

104

zajęcia rozwijające z języka angielskiego

p. A. Sierzchała

czwartek

8.00 – 8.45

210

zajęcia wyrównawcze z fizyki

p. A. Migas-Grzesiak

środa

8.00 – 8.45

203

zajęcia wyrównawcze z matematyki  klasa IV a

T. Bogacz

piątek

13.40 – 14.25

207

zajęcia wyrównawcze z matematyki  klasa IV b, c

T. Bogacz

czwartek

12.45 – 13.30

207

zajęcia wyrównawcze z matematyki  klasa V b

A. Migas - Grzesiak

piątek

13.40 – 14.25

203

zajęcia wyrównawcze z matematyki  klasa VI

A. Migas - Grzesiak

wtorek

14.35 – 15.20

203

zajęcia wyrównawcze z matematyki klasa Va

M Zdebska

poniedziałek

8.00 – 8.45

208

zajęcia wyrównawcze z matematyki klasa VIII

M. Zdebska

czwartek

8.00 – 8.45

107

zajęcia rozwijające z matematyki klasa IV a

T. Bogacz

czwartek

14.35 – 15.20

207

Szkolne Koło Wolontariatu

K. Kołton - Czaderska

B. Niegłos

M. Kozioł

wg odrębnego harmonogramu

-

-

Gimnastyka korekcyjna dla klasy I

E. Miodońska

poniedziałek

środa

czwartek

 

15.15 – 16.00 kl.1c

15.15 – 16.00 kl.1b

15.15 – 16.00 kl.1a

 

DSG

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

 

 

 

 

zajęcia terapii procesów Integracji Sensorycznej

K. Stachel – Kaczor

A. Sądel

wg indywidualnych harmonogramów

 sala do SI

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klasy II

 J. Grzyb

 poniedziałek

 12.45 – 13.30

 105

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klasy 3a

 M. Łukaszewicz

piątek

12.45 – 13.30

 111

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klasy 3b

A. Młodnicka

poniedziałek

8.00 -8.45

112

zajęcia logopedyczne 

M. Matysek

poniedziałek

 

wtorek

 

środa

czwartek

11.40 – 12.25

13.40 – 14.25

8.50 – 9.35

15.30 – 16.15

15.30 – 16.15

15.30 – 16.15

 

114

zajęcia logopedyczne 

A. Buszczyk -Skiba

piątek

13.40 – 14.40

204

zajęcia logopedyczne 

K. Wysopal

piątek

8.00 – 8.45

204

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla klas I

 M. Czerkies

czwartek

12.45 – 13.30

205

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla klasy 2a

 M. Grochocińska

wtorek

12.45 – 13.30

105

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla klasy 2b,c

  M. Grochocińska

wtorek

14.45 -15.30

113

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla klas Va

 I. Marczyńska

wtorek

8.00 – 8.45

107

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla klas VIII

I. Marczyńska

środa

8.00 – 8.45

107

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla klas 3a, 3b

 M. Łukaszewicz

czwartek

12.45 – 13.30

111

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne  dla klasy 3a

 M. Łukaszewicz

środa

12.45 – 13.30

111

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne  dla klasy IV a

 K. Kołton-Czaderska

poniedziałek

12.45 – 13.30

201

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne  dla klasy „0”-1

K. Malinowska

wtorek

13.40 – 14.25

1

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne  dla klasy IV b

 K. Malinowska

środa

13.40 – 14.25

110

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne  dla klasy IV c

K. Malinowska

piątek

8.00 – 8.45

112

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne  dla klasy V b

M. Czerkies

poniedziałek

13.40 – 14.25

205

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne  dla klasy VI

I.Marczyńska

piątek

8.00 – 8.45

107

Trening Umiejętności Społecznych  - TUS

A. Buszczyk -Skiba

M. Popek - Kordas

poniedziałek

środa

czwartek

13.40 – 14.25

13.40 – 14.25

14.35 – 15.20

204 -sala do TUS

Trening Umiejętności Społecznych  - TUS

M. Janczak

A. Gościniewicz

wtorek

czwartek

13.40 – 14.25

12.45 – 13.30

204 -sala do TUS