Rada Rodziców

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 77 im. św. M. M. Kolbe w Krakowie

 

KONTO RADY RODZICÓW

94 2490 0005 0000 4530 4664 7048

 

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 77 w Krakowie 

 

Uchwała Nr 1/2021/2022

Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 77 w Krakowie

z dnia 13.09.2021 r.

w sprawie wyboru Prezydium Rady Rodziców

 

Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 77 w Krakowie  postanawia się:

 

 

§ 1

W skład Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 77 w Krakowie weszli:

  1. Monika Gaik – funkcja Przewodniczącego Rady Rodziców
  2. Ewa Kosydar  – funkcja Zastępcy Przewodniczącego Rady Rodziców
  3. Paulina Bieszczanin  – funkcja Członka Prezydium Rady Rodziców
  4. Dariusz Szymaszek - funkcja Członka Prezydium Rady Rodziców
  5. Alina Kozdra - Kaczanowska - funkcja Członka Prezydium Rady Rodziców

 

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  z dniem przyjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

Monika Gaik

Uchwała Nr 2/2021/2022

Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 77 w Krakowie

z dnia 13.09.2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii na temat:

programu  programu profilaktyczno - wychowawczego  szkoły

 

Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 77 w Krakowie  

 

 Rada Rodziców postanawia:

 

§ 1

Uchwalić  „Program wychowawczo – profilaktyczny na rok szkolny 2021/2022 dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 77 w Krakowie”.

 

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  z dniem przyjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

Monika Gaik

 

 

 

Uchwała Nr 3/2021/2022

Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 77 w Krakowie

z dnia 13.09.2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii na temat:

 „dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych”. 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego § 5.1 na podstawie art. 22 ust.2 pkt. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

 Rada Rodziców postanawia:

§ 1

Wyrazić pozytywną opinię o przedstawionych przez dyrektora szkoły Edytę Fular propozycjach dni wolnych .

§ 2

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych to:

 

14.10.2021r. czwartek Dzień Komisji Edukacji Narodowej

12.11. 2021r. piątek po Święcie Niepodległości

07.01. 2022 r.,piątek po Święcie Trzech Króli

02.05.2022 r. poniedziałek Dzień Flagi przed Świętem 3-go Maja

17.06.2022 r. piątek po Bożym Ciele

20.06.2022 r. poniedziałek w ostatnim tygodniu nauki.

§ 3

 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.

§ 4

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  z dniem przyjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

Monika Gaik

Uchwała Nr 4/2021/2022

Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 77 w Krakowie

z dnia 13.09.2021 r.

w sprawie ustalenie kwoty wpłat na Radę Rodziców

Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 77 w Krakowie 

 

 Rada Rodziców ustala:

 

§ 1

Kwota wpłat na potrzeby Rady Rodziców wynosi 70 zł. od osoby, na rok szkolny 2021/2022.

 

§ 2

W przypadku dwójki dzieci w szkole na drugie dziecko kwota ta wynosi 40 zł.

 

§ 3

W przypadku trzeciego i kolejnego dziecka kwota ta wynosi 0 zł.

 

§ 4

Wpłat można dokonywać u skarbników klasowych lub na wskazane konto bankowe  Rady Rodziców.

§ 5

 Skarbnik klasowy dysponuje listą zadeklarowanych kwot i wpłat.

 

§ 6

Listy oddawane są do dokumentacji Rady Rodziców po ostatnim zebraniu w danym roku szkolnym.

§ 7

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  z dniem przyjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

Monika Gaik

 

Uchwała Nr 5/2021/2022

Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 77 w Krakowie

z dnia 13.09.2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii na temat:

kandydata do tytułu Nauczyciel z pasją

 

Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 77 w Krakowie 

 

 Rada Rodziców postanawia:

 

§ 1

Nominować Panią Annę Sierzchałę nauczyciela Szkoły Podstawowej z oddziałami Integracyjnymi nr 77 w Krakowie do tytułu Nauczyciela z Pasją.

 

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  z dniem przyjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

Monika Gaik

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

Monika Gaik

UCHWAŁY Z ROKU 2020/2021

Uchwała Nr 8/2020/2021

Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 77 w Krakowie

z dnia 17.06.2021 r.

w sprawie wyboru firmy ubezpieczeniowej dla uczniów na rok szkolny 2021/2022

 

Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 77 w Krakowie 

 

 Rada Rodziców postanawia:

 

§ 1

Po zapoznaniu się z ofertami wybrano dla uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 77 w Krakowie na rok szkolny 2021/2022 firmę ubezpieczeniową COMPENSA S.A.

 

§ 2

Szczegółowe warunki ubezpieczenia, zgodnie z przepisami prawa, zostaną przesłane Rodzicom drogą elektroniczną – dziennik elektroniczny do 10.09.2021 r. przez Dyrektora Szkoły.

§ 3

 

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  z dniem przyjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

Monika Gaik

 

 

Rozliczenie  środków Rada Rodziców

stan na 13.09.2021 r.

 

 

środki pozostałe z roku 2019/2020 2620,67 zł

5903,88 wpłaty do 10.06.2021 r. ( w tym z 1% 713,88 zł)

3266,47 zł wydatki do 10.06.2021 r.

 

Stan konta na 10.06.2021 r. : 5258,08 zł

 

Wydatki ogólnie:

- sprzęt sportowy  - 669,67 zł

- zakupy biurowe, materiały do zajęć świetlicowych – 630,65 zł

- nagrody za udział w konkursach szkolnych - 1346,15 zł

- materiały świąteczne - 100 zł

- zaliczka na krawaty (zwrot we wrześniu 2021 r.) – 220 zł

- prowadzenie konta, opłaty – 300 zł

 

WYDATKI PO 10.06.2021 R.

- książeczki na zakończenie roku dla uczniów klas III - 308,70 zł

- książeczki nagrody na zakończenie roku - 1 zł

- gra edukacyjna dla oddziału 0 na rozpoczęcie roku - 152 zł

- identyfikatory dla klas I - 35 zł

 

Stan konta na 13.09.2021 r. - 4761, 38 zł

 

Przewodnicząca Rady Rodziców 

Monika Gaik