Bezpieczeństwo

Spotkanie ze Strażnikiem Miejskim

, Bezpieczeństwo

W zeszłym tygodniu odwiedził naszą szkołę Pan ze straży miejskiej. W ciekawej i przystępnej formie gry edukacyjnej przedstawił nam zasady bezpiecznego zachowania się na drodze oraz unikania zagrożeń w różnych miejscach i sytuacjach.

Pamiętamy o odblaskach.

, Bezpieczeństwo

W tym tygodniu klasy młodsze odwiedził pracownik Straży Miejskiej. Zaprezentował nam film
pt.: „ Stosowanie odblasków w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci na drodze.”