Bezpieczeństwo

Pamiętamy o odblaskach.

, Bezpieczeństwo

W tym tygodniu klasy młodsze odwiedził pracownik Straży Miejskiej. Zaprezentował nam film
pt.: „ Stosowanie odblasków w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci na drodze.”