Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo na drodze

, Bezpieczeństwo

Klasy 2 a, b, c spotkały się w szkole z przedstawicielami Straży Miejskiej, aby poznać praktyczne zasady zachowania się na drodze.

Spotkanie ze Strażnikiem Miejskim

, Bezpieczeństwo

W zeszłym tygodniu odwiedził naszą szkołę Pan ze straży miejskiej. W ciekawej i przystępnej formie gry edukacyjnej przedstawił nam zasady bezpiecznego zachowania się na drodze oraz unikania zagrożeń w różnych miejscach i sytuacjach.