Sekretariat

sekretarz szkoły - AGATA BURKOWICZ

godziny pracy:

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 14.30

telefon : 12 648 44 00

e-mail:

sp77@mjo.krakow.pl

 

 

referent ds. uczniowskich - MARTINA GĄSIOROWSKA

godziny pracy:

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00

telefon : 12 648 44 00

e-mail:

sp77@mjo.krakow.pl

 

 

Jak otrzymać duplikat legitymacji szkolnej?

 W przypadku utraty lub zniszczenia legitymacji szkolnej należy ten fakt zgłosić w sekretariacie szkoły.

Do wyrobienia duplikatu należy:

  • złożyć w sekretariacie podanie o wydanie duplikatu legitymacji,
  • złożyć podpisane zdjęcie (nazwisko, imię, data urodzenia, adres),
  • wnieść na wskazane konto opłatę w wysokości 9 zł.

Odbiór legitymacji - w uzgodnionym terminie w sekretariacie szkoły.

Jak otrzymać duplikat świadectwa?

W przypadku utraty lub zniszczenia świadectwa szkolnego w celu uzyskania jego duplikatu należy:

  • złożyć w sekretariacie podanie o wydanie duplikatu świadectwa z określeniem jego rodzaju (ukończenia szkoły, klasy) i roku ukończenia szkoły lub klasy,
  • wnieść na wskazane konto opłatę w wysokości 26 zł.

Odbiór duplikatu świadectwa - w terminie do 14 dni w sekretariacie szkoły.