Świetlica

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

, Świetlica

Zamieszczamy kartę zgłoszenia do świetlicy szkolnej.

Rodziców prosimy o pobranie druku ze strony szkoły, sekretariatu lub od wychowawców świetlicy.

Rodziców dzieci aktualnie uczęszczających do szkoły prosimy o składanie kart zgłoszenia do 24.06.2021 r.

Rodziców uczniów klas I w roku szkolnym 2021/2022 prosimy o składanie kart zgłoszenia w dniu 30.08.2021 r.…

„Maska karnawałowa” - konkurs plastyczny

, Świetlica

Dla dzieci z oddziału zerowego oraz klas I, II i III.
Jest karnawał – okres zimowych balów i maskarad! Z tej okazji nauczycielki świetlicy, zachęcają przedszkolaków i uczniów do wzięcia udziału w konkursie plastyczno – technicznym pt.: „Maska karnawałowa”