Projekty edukacyjne

 

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie przekazano w całości z góry – bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Nasza Szkoła na realizację Programu otrzymała kwotę w wysokości 70 000 zł.

Poniżej prezentujemy wyposażenie zakupione przez naszą Szkołę w ramach inicjatywy Laboratoria Przyszłości.

 

Filament
Drukarka 3D wraz z akcesoriami (laptop, monitor)
Mikro-kontroler z czujnikami i akcesoriami
Lutownica z gorącym powietrzem 
Statyw do aparatu z akcesoriami
Oświetlenie do realizacji nagrań
Mikrofon kierunkowy z akcesoriami
Gimbal
Aparat fotograficzny Canon z akcesoriami
Stoły zajęciowe do pracowni językowej
Klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami
Słuchawki studyjne
Nagłośnienie do pracowni językowej PJ16
Mikrofon nagłowny z akcesoriami

 

 

1. Szkolne ekopomysły:

Jaki wpływ na środowisko ma działalność człowieka? Co każdy z nas może zrobić, żeby przeciwdziałać zanieczyszczeniu najbliższego otoczenia – wody, powietrza i gleby? Przed takimi pytaniami staną uczniowie klasy VIII naszej szkoły uczestniczący w miejskim projekcie „Szkolne ekopomysły”. Odpowiedzi szukać będą podczas obserwacji i doświadczeń wykonywanych pod okiem nauczycieli. Wezmą udział w zajęciach terenowych „Woda w twojej rzece” w Ojcowskim Parku Narodowym.Nauczyciele zapoznają się z innowacyjnymi metodami nauczania wykorzystującymi nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), w tym aplikacje, gry i programy, takie jak m.in. plickersy, miMind czy padlet.

2. Akademia Bezpiecznego Puchatka

 

Nauczyciele klas I realizują program obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie poprzez przeprowadzanie zajęć związanych z bezpieczeństwem na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych.Po przeprowadzeniu zajęć dzieci weryfikują swoją wiedzę zdobytą podczas specjalnych zajęć Akademii rozwiązując na stronie programu Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa.Po realizacji zajęć i Testu Bezpieczeństwa nauczyciel koordynujący uzupełnia Ankietę Podsumowującą Program. Jest to podstawą do otrzymania Certyfikatu dla szkoły potwierdzającego udział szkoły w Programie oraz Dyplomu dla uczniów.

 3. Myślenie wizualne - strategia skutecznego notowania i uczenia się

Celem głównym projektu jest wspomaganie procesu uczenia się i zapamiętywania. Uczniowie klasy V w pierwszym roku zdobędą podstawy myślenia wizualnego, a roku kolejnym będą samodzielnie tworzyć wizualne notatki. Pozostali chętni uczniowie będą mogli wziąć udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, na których zostaną zapoznani z podstawami myślenia wizualnego. Planowane jest szkolenie rady pedagogicznej  bądź zaproszenie na szkolenie specjalisty, przygotowanie różnych zadań rysunkowych wyzwalające kreatywność wśród nauczycieli – jako formę zachęty do włączenia się w innowację. Spodziewane efekty to:

  • Pobudzenie kreatywności i ciekawości świata
  • Rozwijanie u uczniów kreatywności;
  • Zwiększenie koncentracji na pożądanych treściach;
  • Rozwijanie umiejętności myślenia wielokierunkowego, nielinearnego;
  • Stymulacja wielozmysłowa;
  • Podniesienie graficznej jakości pisma;
  • Wspomaganie rozwoju motoryki małej;
  • Kształtowanie i rozwijanie funkcji językowych;
  • Umiejętność selekcjonowania treści;
  • Wzrost odpowiedzialności za proces uczenia się.

Realizatorami projektu są p. M. Kozioł i p. M. Popek - Kordas.

4. Z muzyką przez wieki - koncerty muzyki poważnej w Klubie KUŹNIA


Cykl ściśle ze sobą powiązanych tematycznie 9 audycji muzycznych dla dzieci w wieku 5 - 7 oraz klas I-III realizowanych we współpracy z Filharmonią im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. Zajęcia umuzykalniają oraz dają możliwość obcowania z muzyką wykonywaną przez różnych artystów bez pośrednictwa urządzeń technicznych, oraz poszerzają wiedzę o muzyce. Koncerty prowadzone są przez doświadczonego prelegenta dr hab. Macieja Jabłońskiego - kompozytora, co pozwala usystematyzować całość materiału. Audycje odbywają się raz w miesiącu i trwają 45 min.

5. Kubusiowi Przyjaciele Natury

To ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli oraz od 2019 roku również dla szkół podstawowych (klasy I-III) poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś.
Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. W tym roku po raz 12. dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych w całym kraju wezmą udział w zajęciach tematycznych, podczas których nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu. Program polega na przeprowadzeniu przez nauczycieli zajęć tematycznych związanych z tematyką ekologii, dbania o przyrodę, aktywnego wypoczynku i ruchu. Zajęcia powinny zostać zrealizowane w oparciu o dostarczone przez Organizatora materiały. Po zrealizowaniu wszystkich scenariuszy lekcyjnych przedszkole otrzymuje prawo posługiwania się specjalnym Certyfikatem potwierdzający przyznanie tytułu Kubusiowych Przyjaciół Natury.