aktualności

REKRUTACJA 2024/2025

, Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

ZEBRANIA ORGANIZACYJNO - INFORMACYJNE:

DLA RODZICÓW ODDZIAŁU "0" - 18.06.2024 R. WTOREK GODZINA 17.00 - KORYTARZ PARTERU
DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS 1 - 18.06.2024 R. WTOREK GODZINA 18.00

Szlakiem Ojcowskiego Parku Narodowego

, Aktualności

O godzinie 8.00 rano wyjechaliśmy spod Szkoły i omijając zakorkowaną ul. Opolską przez wieś Zielonki dotarliśmy do Jerzmanowic. Zwiedziliśmy jaskinię, a w niej widzieliśmy żywego śpiącego nietoperza i kości żyjących tu dziesiątki tysięcy lat temu zwierząt m.in. niedźwiedzia jaskiniowego.