Stołówka

Posiłki w szkole

, Stołówka

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami korzystania ze stołówki.

Posiłki będą wydawane od 07.09.2020 r. ( poniedziałek).