Wykaz programów i podręczników

 

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

2021/2022

Nr w SZPN

przedmiot

Program nauczania

Obowiązuje w kl.

1/ SP77/21/22

Edukacja przedszkolna

Kocham przedszkole. Program wychowana przedszkolnego.

Oddział „0”

2/ SP77/21/22

Edukacja przedszkolna –             j. angielski

M Appel, J. Zarańska, E. Piotrowska. Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Oddział „0”

3/ SP77/21/22

Edukacja wczesnoszkolna

J. Hanisz. Program edukacji wczesnoszkolnej”. WSiP.

I, III

4/ SP77/21/22

Edukacja wczesnoszkolna

E. Stolarczyk. Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej ,,Gra w kolory"

II

5/ SP77/21/22

Edukacja wczesnoszkolna –             j. angielski

H. Studzińska, A. Mędela, M. Kądro, E. Piotrowska, A. Sikora. Program nauczania j. angielskiego dla 1 etapu edukacyjnego szkoła podstawowa klasy I-III. Wyd. MACMILLAN.

I, II, III

6/SP77/21/22

religia

Zaproszeni na ucztę z Jezusem. Katecheza inicjacji w sakramenty pokuty i pojednania oraz Eucharystii”. Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. I etap edukacyjny: klasy I- III szkoły podstawowej.

I, II

7/ SP77/21/22

religia

W drodze do Wieczernika. Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach.  Wyd. WAM.

III

8/SP77/21/22

j. polski

Ewa Horwath, Grażyna Kiełb, Anita Żegleń. Słowa z uśmiechem + Bliżej słowa. Program nauczania języka polskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej.

IV, V, VII

9/SP77/21/22

matematyka

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech. Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej (program zbieżny z podstawą programową z roku 2017). GWO.

IV, V, VII

10/SP77/21/22

j. angielski

E. Piotrowska, T. Sztyber. Program nauczania języka angielskiego zgodny z nową podstawą programową Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. DLA II-ego ETAPU EDUKACYJNEGO (szkoła podstawowa, klasy IV-VIII)

IV, V, VII

11/SP77/21/22

historia

T. Maćkowski. Wczoraj i dziś. Program nauczania historii w kl. 4 – 8 szkoły podstawowej. Nowa Era 2017

IV, V, VII

12/SP77/21/22

informatyka

M. Kęska. Lubię to. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej. Nowa Era 2017.

VII

13/SP77/21/22

biologia

A. Zdziennicka. Puls życia. Program nauczania biologii w klasach V-VIII szkoły podstawowej. Wyd. Nowa Era.

V, VII

14/SP77/21/22

geografia

M. Tuz i B. Dziedzic.  Planeta Nowa. Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej. Nowa Era 2017.

V, VII

15/SP77/21/22

wychowanie fizyczne

K. Warchoł. Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej. Wyd. Fosze.

IV, V, VII

16/SP77/21/22

technika

L. Łabecki, M. Łabecka. Program nauczania techniki w szkole podstawowej. Nowa Era.

IV, V

17/SP77/21/22

plastyka

J. Lukas. K. Onak, M. Ipczyńska , N. Mrozowiak. Do dzieła!. Program nauczania do plastyki dla klas 4-7 szkoły podstawowej.

IV, V, VII

18/SP77/21/22

muzyka

M. Gromek i G. Kilbach  Lekcja muzyki. Program nauczania muzyki w szkole podstawowej. Nowa Era.

IV, V, VII

19/SP77/21/22

religia

Poznaję Boga i w Niego wierzę. Program nauczania religii dla klas IV - VI szkoły podstawowej nr AZ-2-01/10.

IV

20/ SP77/21/22

religia

Bóg jest wśród nas - katecheza mastagogiczna wprowadzająca w historię zbawienia. Program nauczania religii w klasach V - VIII szkoły podstawowej nr AZ-2-04/20.

V

21/ SP77/21/22

religia

ks. T. Panuś, R. Chrzanowska. Rozradowanie się w Duchu świętym nr AZ-3-02/13.

VII

22/SP77/21/22

informatyka

G. Koba. Program nauczania. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Wyd. MIGRA.

IV, V

23/SP77/21/22

Wychowanie do życia w rodzinie

T. Król. Wędrując ku dorosłości.  Program nauczania wychowania do życia w rodzinie dla klas IV - VI szkoły podstawowej. Wyd. Rubikon.

IV, V

24/SP77/21/22

Wychowanie do życia w rodzinie

T. Król. Wędrując ku dorosłości.  Program nauczania wychowania do życia w rodzinie dla klas VII szkoły podstawowej. Wyd. Rubikon.

VII

25/ SP77/21/22

przyroda

J. Golanko. Tajemnice przyrody. Program nauczania przyrody w klasie IV szkoły podstawowej.

IV

26/ SP77/21/22

chemia

H. Gulińska. J. Smolińska. Ciekawa chemia. Program nauczania. WSiP 2017.

VII

27/SP77/21/22

fizyka

B. Sagnowska. Świat fizyki. Program nauczania. WSiP 2017.

VII

28/ SP77/21/22

j. niemiecki

B. Niebrzydowska. Program nauczania j. niemieckiego w szkole podstawowej. Wariant II 1. Wyd. LektorKlett.

VII

29/SP77/21/22

edukacja wczesnoszkolna informatyka

A. Kulesza. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej w klasach I- III. WSiP 2017.

 II, III

30/SP/21/22

edukacja wczesnoszkolna informatyka

G. Kotarba Program nauczania Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej . Wydawnictwo MIGRA.

I

 

 

2. Listy podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022:

bezpłatny zestaw podręczników i ćwiczeń otrzymuje każdy uczeń od klasy I na rok szkolny;

zakupu podręczników do religii dokonują rodzice/opiekunowie prawni :

Przedmiot

Autor - Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Oddział „0”

Edukacja przedszkolna

„Nowi tropiciele”.

WSiP

-

Edukacja przedszkolna

j. ang.

C. Read, A. Soberon, A. Parr-Modrzejewska. „Bugs Team. Starter. Karty pracy”.

Macmillan Education

819/1/2017

Klasa I

Edukacja wczesnoszkolna

1. E. Szumacher, I Zarzycka, K. Prebisz-Wala. „Szkolni Przyjaciele”. Cz. 1-4.

2. J. Hanisz. „Szkolni Przyjaciele - matematyka”. Cz. 1 i 2.

3. A. Królik. „Kalejdoskop ucznia. Pisanie. Klasa 1”.

WSiP

 

813/1/2017

 

813/2/2017

-

religia

Ks. A. Kielian, A. Berski. „Bóg jest naszym ojcem”. Klasa 1.

Wydawnictwo św. Stanisława BM

AZ-11-01/18-KR-1/20

j. ang.

1. C. Read, A. Soberón. “Bugs Team” cz. 1 – podręcznik.

2. C. Read, A. Soberón.“Bugs Team” cz. 1 – ćwiczenia.

Macmillan Education

811/1/201

-

Edukacja informatyczna

G. Koba.”Teraz bajty”. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa I. Zeszyt ćwiczeniowy.

MIGRA

-

Klasa II

Edukacja wczesnoszkolna

B. Mazur, B. Sokołowska, K. Zagórska. „Gra w kolory. Klasa II – pakiet” (podręcznik cz. 1-4).

 

Wydawnictwo Juka-91 Sp. z.o.o.

833/2/2018

religia

Red. Ks. T. Panuś,  ks. A. Kielian,  A. Berski. „Jezus jest naszym zbawicielem”. Podręcznik z ćwiczeniami.

Wydawnictwo św. Stanisława BM

-

j. ang.

1. C. Read, A. Soberón. Bugs Team 2. Podręcznik”.

2. C. Read, A. Soberón. Bugs Team 2. Ćwiczenia”.

Macmillan Education

811/2/2018

-

Edukacja informatyczna

A. Kulesza, A. Kuśnierz, K. Łoś. „Kalejdoskop ucznia. Informatyka. Klasa II”.

WSiP

-

Klasa III

Edukacja wczesnoszkolna

1. E. Szumacher, I Zarzycka, K. Prebisz-Wala. „Szkolni Przyjaciele”. Cz. 1-4.

2. J. Hanisz. „Szkolni Przyjaciele - matematyka”. Cz. 1 i 2.

 

813/5/2019

 

813/6/2019

religia

Red. Ks. T. Panuś,  ks. A. Kielian,  A. Berski. „Przyjmujemy Pana Jezusa”. Klasa III. Ćwiczenia.

Wydawnictwo św. Stanisława BM

AZ-12-01-/10-KR-15/13

j. ang.

1. M. Kondro, E. Papiol, M. Toth. Bugs Team 3. Podręcznik”.

2. A. Parr-Modrzejewska, E. Papiol, M. Toth. Bugs Team 3. Ćwiczenia”.

Macmillan Education

811/3/2018

 

-

Edukacja informatyczna

A. Kulesza. „Kalejdoskop ucznia. Informatyka. Klasa III”.

WSiP

-

Klasa IV

religia

 

 Red.  ks. T. Panuś, ks. A. Kielian,  A. Berski. “Słuchamy Pana Boga”.

Wydawnictwo św. Stanisława BM

AZ-21-01/10-KR-3/12 

język polski

 

1. E. Horwath, A. Żegleń. „Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Kl. IV”.

2. 1. E. Horwath. „Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Kl. IV”.

WSiP

 

 

861/1/2017

 

861/2/2017

język   angielski

 

1. N. Beare. „Brainy. Kl. IV. Książka ucznia”.

2. K. Stannett „Brainy. Klasa IV. Zeszyt ćwiczeń”.

Macmillan Education.

831/1/2017

-

przyroda

 

1. M. Marko-Worłowska, J. Stawarz, F. Szlajfer. „Tajemnice przyrody”. Podręcznik. Klasa 4. 

2. „Tajemnice przyrody”. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 4. 

Nowa Era

863/2019/z1

 

-

matematyka

1. M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki. „Matematyka z plusem 4. Podręcznik”.

2. „Matematyka z plusem 4. Ćwiczenia. Wersja C”.

GWO

780/1/2017

 

-

historia

 

1. B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski. „Wczoraj i dziś. Klasa 4. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej.

2. G. Wojciechowski, B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch,. „Wczoraj i dziś. Zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy 4 szkoły podstawowej”.

Nowa Era

 

Nowa edycja 2021-2023.

877/1/2020/z1

informatyka

G. Koba. „Teraz bajty”.

MIGRA

806/1/2020/z1

technika

1. L. Łabecki, M. Łabecka. „Jak to działa?”Podręcznik do techniki dla klasy 4.

2. J. Pecyna. „Karta rowerowa. Przygotowanie do egzaminu”.

Nowa Era

295/1/2017

 

-

plastyka

J. Lukas. „Do dzieła! 4”. Podręcznik do plastyki dla klasy  4.

Nowa Era

903/1/2017

Klasa V

religia

 

1. Red.  ks. T. Panuś, ks. A. Kielian,  A. Berski. “Jezus dla człowieka. Podręcznik”.

2. Red.  ks. T. Panuś, ks. A. Kielian,  A. Berski. “Jezus dla człowieka. Ćwiczenia”.

Wydawnictwo św. Stanisława BM

AZ-21-04/20-KR-4/20

 

-

język polski

 

1. E. Horwath, A. Żegleń. „Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Kl. V”.

2. 1. E. Horwath. „Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Kl. V”.

WSiP

 

 

861/5/2018

 

861/6/2018

język   angielski

 

1. N. Beare. „Brainy. Kl. V. Książka ucznia”.

2. K. Stannett. „Brainy. Klasa V. Zeszyt ćwiczeń”.

Macmillan Education.

831/3/2019

-

biologia

 

1. J. Stawarz. „Puls życia”. Podręcznik. Klasa 5. 

2. M. Fiałkowska-Kołek, S. Gębica, A. Siwik. „Puls życia. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla kl. V”.

Nowa Era 2019

844/2/2019

 

-

geografia

1. T. Rachwał, R. Malarz, D. Szczypiński. „Planeta Nowa 5”. Podręcznik.

2. K. Skomoronko. „Planeta Nowa. Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy V szkoły podstawowej”.

Nowa Era 2019

906/2/2019

 

-

matematyka

1. M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki. „Matematyka z plusem 5. Podręcznik”.

GWO

780/2/2018

 

historia

 

1. G. Wojciechowski. „Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy V szkoły podstawowej.

2. B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch,. „Wczoraj i dziś. Zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy 5 szkoły podstawowej”.

Nowa Era

 

Nowa edycja 2021-2023.

877/2/2018

 

 

informatyka

G. Koba. „Teraz bajty”.

MIGRA

806/2/2021/z1

technika

L. Łabecki, M. Łabecka. „Jak to działa?”Podręcznik do techniki dla klasy 5.

Nowa Era

295/2/2018

 

plastyka

J. Lukas. „Do dzieła! 5”. Podręcznik do plastyki dla klasy 5.

Nowa Era

903/2/2018

Klasa VII

religia

 

ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka. „Spotykamy się z żywym słowem”.

św. Stanisława BM

KR-33-02/13-KR-6/14 

język polski

 

1. E. Horwath, G. Kiełb. „Bliżej słowa. Język polski. Podręcznik.Klasa.7”.

2. E. Horwath. „Bliżej słowa. Język polski. Zeszyt ćwiczeń. Klasa. 7”.

WSiP

861/7/2017

 

-

język   angielski

 

1. C. McBeth.. „Brainy. Kl. VII. Książka ucznia”.

2. K. Stannett. „Brainy. Klasa VII. Zeszyt ćwiczeń”.

Macmillan Education.

831/4/2020

język niemiecki

Magnet smart 1 (klasa VII)

LektorKlett

817/1/2018

historia

 

1. S. Roszak, A. Łaszkiewicz, J. Kłaczkow.  „Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy 7 szkoły podstawowej”.

2. E. Fuks, I. Janicka, L. Leszczyńska, K. Panimasz. „Wczoraj i dziś. . Zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy 7 szkoły podstawowej”.

Nowa Era

 

Nowa edycja 2020-2022.

877/4/2020/z1

geografia

 

1. R. Malarz, M. Szubert, T, Rachwał „Planeta Nowa” Podręcznik do geografii do klasy VII.

2. J. Knopik i in. „Planeta Nowa. Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy VII szkoły podstawowej”.

Nowa Era 2019

906/3/2019/z1

 

-

biologia

 

1. M. Jefimow „Puls życia”. Podręcznik do klasy VII.

2. J. Holeczek, B. Januszewska-Hasiec. „Puls życia. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla kl. VII”.

Nowa Era 2020

844/3/2020/z1

fizyka

 

1. B. Sagnowska. „Świat fizyki. Podręcznik. Klasa VII”.

2. M. Rozenbajgier, R. Rozenbajgier  „Świat fizyki. Zeszyt ćwiczeń. Klasa VII”.

WSiP

821/1/2017

 

-

chemia

 

A. Warchoł, D. Lewandowska, A. Danel, M. Karelus. „Świat chemii. Podręcznik. Klasa VII”.

WSiP

834/1/2017

matematyka

„Matematyka  z plusem 7”. Praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej

GWO

780/4/2017

informatyka

M. Kęska. „Lubię to!. Podręcznik do informatyki dla kl. VII”.

Nowa Era

847/4/2020/z1

plastyka

 

J. Lukas. „Do dzieła! 7”. Podręcznik do plastyki dla klasy 7.

Nowa Era

903/4/2020/1z