Wykaz programów i podręczników

 

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

2023/2024

Nr w SZPN

przedmiot

Program nauczania

Obowiązuje w kl.

1/ SP77/23/24

Edukacja przedszkolna

Iwona Broda Program wychowana przedszkolnego „ Od przedszkolaka do pierwszaka”. WSiP

Oddział „0”

2/ SP77/23/24

Edukacja przedszkolna –             j. angielski

M. Appel, J. Zarańska, E. Piotrowska. Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Oddział „0”

3/ SP77/23/24

Edukacja wczesnoszkolna

J. Hanisz. Program edukacji wczesnoszkolnej”. WSiP.

II,III

4/ SP77/23/24

Edukacja wczesnoszkolna

Program nauczenia dla klas 1-3 Ale to ciekawe! – autorki: Jolanta Okuniewska, Sabina Piłat, Beata Skrzypiec, Marta Bąkowska (edukacja techniczna), Edyta Jurys (edukacja muzyczna, edukacja plastyczna). Jolanta Faliszewska (wychowanie fizyczne) MAC

I

5/ SP77/23/24

Edukacja wczesnoszkolna –             j. angielski

H. Studzińska, A. Mędela, M. Kondro, E. Piotrowska, A. Sikora. Program nauczania j. angielskiego dla 1 etapu edukacyjnego szkoła podstawowa klasy I-III. Wyd. MACMILLAN.

I, II, III

6/SP77/23/24

religia

Zaproszeni na ucztę z Jezusem. Katecheza inicjacji w sakramenty pokuty i pojednania oraz Eucharystii”. Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. I etap edukacyjny: klasy I- III szkoły podstawowej.

I, II,III

7/SP77/23/24

j. polski

Ewa Horwath, Grażyna Kiełb, Anita Żegleń. Słowa z uśmiechem + Bliżej słowa. Program nauczania języka polskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej.

IV, V, VI

7a/SP77/23/24

j. polski

Zmieńmy słowo. Program nauczania języka polskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej.

VII

8/SP77/23/24

matematyka

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech. Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej (program zbieżny z podstawą programową z roku 2017). GWO.

IV, V, VI,VII

9/SP77/23/24

j. angielski

E. Piotrowska, T. Sztyber. Program nauczania języka angielskiego zgodny z nową podstawą programową Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. DLA II-ego ETAPU EDUKACYJNEGO (szkoła podstawowa, klasy IV - VIII)

IV, V,VI, VII

10/SP77/23/24

historia

T. Maćkowski. Wczoraj i dziś. Program nauczania historii w kl. 4 – 8 szkoły podstawowej. Nowa Era 2023

IV, V, VI,VII

11/SP77/23/24

informatyka

M. Kęska. Lubię to. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej. Nowa Era 2019.

VII

12/SP77/23/24

biologia

A. Zdziennicka. Puls życia. Program nauczania biologii w klasach V - VIII szkoły podstawowej. Wyd. Nowa Era.

V, VI,VII

13/SP77/23/24

geografia

M. Tuz i B. Dziedzic.  Planeta Nowa. Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej. Nowa Era 2017.

V, VI

13a/SP77/23/24

geografia

Arkadiusz Głowacz, Agnieszka Lechowicz, Maciej Lechowicz, Piotr Stankiewicz Geografia bez tajemnic  Program nauczania geografii. WSiP

VII

14/SP77/23/24

wychowanie fizyczne

K. Warchoł. Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej. Wyd. Fosze.

IV, V, VI,VII

15/SP77/23/24

technika

L. Łabecki, M. Łabecka. Program nauczania techniki w szkole podstawowej. Nowa Era.

IV, V, VI

16/SP77/23/24

plastyka

J. Lukas. K. Onak, M. Ipczyńska , N. Mrozowiak. Do dzieła!. Program nauczania do plastyki dla klas 4-7 szkoły podstawowej.

IV, V, VI,VII

17/SP77/23/24

muzyka

M. Gromek i G. Kilbach  Lekcja muzyki. Program nauczania muzyki w szkole podstawowej. Nowa Era.

IV, V, VI

18/SP77/23/24

religia

Poznaję Boga i w Niego wierzę. Program nauczania religii dla klas IV - VI szkoły podstawowej nr AZ-2-01/10.

IV

19/ SP77/23/24

religia

Bóg jest wśród nas - katecheza mastologiczna wprowadzająca w historię zbawienia. Program nauczania religii w klasach V - VIII szkoły podstawowej nr AZ-2-04/20.

V,VI,VII

20/SP77/23/24

informatyka

G. Koba. Program nauczania. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Wyd. MIGRA.

IV, V,VI

21/SP77/23/24

Wychowanie do życia w rodzinie

T. Król. Wędrując ku dorosłości.  Program nauczania wychowania do życia w rodzinie dla klas IV - VI szkoły podstawowej. Wyd. Rubikon.

IV, V, VI

22/SP77/23/24

Wychowanie do życia w rodzinie

T. Król. Wędrując ku dorosłości.  Program nauczania wychowania do życia w rodzinie dla klas VII szkoły podstawowej. Wyd. Rubikon.

VII

23/ SP77/23/24

przyroda

J. Golanko. Tajemnice przyrody. Program nauczania przyrody w klasie IV szkoły podstawowej.

IV

24/ SP77/23/24

chemia

Teresa Kulawik, Maria Litwin Program nauczania chemii w szkole podstawowej Chemia Nowej Ery

VII

25/SP77/23/24

fizyka

B. Sagnowska. Świat fizyki. Program nauczania. WSiP 2017.

VII

26/ SP77/23/24

j. niemiecki

Irena Nowicka, Dorota Wieruszewska Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego (poziom II.2) w szkole podstawowej (klasy 7–8) PWN

VII

27/SP77/23/24

edukacja wczesnoszkolna informatyka

A. Kulesza. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej w klasach I- III. WSiP.

 III

28/SP/23/24

edukacja wczesnoszkolna informatyka

G. Kotarba Program nauczania Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej . Wydawnictwo MIGRA.

I,  II

 

 

2. Listy podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2023/2024:

bezpłatny zestaw podręczników i ćwiczeń otrzymuje każdy uczeń od klasy I na rok szkolny;

Przedmiot

Autor - Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Oddział „0”

Edukacja przedszkolna

„Nowi tropiciele"

WSiP

-

Klasa I

Edukacja wczesnoszkolna

J. Okuniewska, S. Piłat, B. Skrzypek „Ale to ciekawe” klasa 1

Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza cz. 1-4

Edukacja matematyczna cz. 1-2

MAC S.A.

 

1158/1/2022

-

religia

Ks. A. Kielian, A. Berski. „Bóg jest naszym ojcem”. Klasa 1. – podręcznik i ćwiczenia w jednym

Wydawnictwo św. Stanisława BM

AZ-11-01/18-KR-1/20

j. angielski

D. Show, M. Ormerod, A. Parr-Modrzejewska, E. Piotrowska

Kids Can 1- podręcznik

Kids Can 1 - ćwiczenia

Macmillan Education

1165/1/2023

-

Klasa II

Edukacja wczesnoszkolna

1. E. Szumacher, I. Zarzycka, K. Prebisz-Wala. „Szkolni Przyjaciele”. Cz. 1-4. 2

2. J. Hanisz. „Szkolni Przyjaciele - matematyka”. Cz. 1 i 2. 2

WSiP

 

 

813/3/2018

813/4/2018

 

 

religia

Red. Ks. T. Panuś,  ks. A. Kielian,  A. Berski. „Jezus jest naszym zbawicielem”. Podręcznik z ćwiczeniami.

Wydawnictwo św. Stanisława BM

AZ-11-01/18-KR-5/22

j. angielski

1. C. Read, A. Soberón. Bugs Team 2. Podręcznik”.

2. C. Read, A. Soberón, A. Parr-Modrzejewska Bugs Team 2. Ćwiczenia”.

Macmillan Education

811/2/2018

-

Klasa III

Edukacja wczesnoszkolna

K. Grodzka, B. Mazur, A. Parzęcka, B. Sokołowska „Gra w kolory”

E. Szumacher, J. Zarzycka, K. rebisz –Wala „Szkolni przyjaciele” cz. 1-4

Edukacja matematyczna cz. 1-2

MAC

WSiP

833/3/2019

 

religia

Red. Ks. T. Panuś,  ks. A. Kielian,  A. Berski. „Jezus przychodzi do nas”. Klasa III. Ćwiczenia.

Wydawnictwo św. Stanisława BM

Jeszcze nie nadano

j. ang.

1. M. Kondro, E. Papiol, M. Toth. Bugs Team 3. Podręcznik”.

2. A. Parr-Modrzejewska, E. Papiol, M. Toth. Bugs Team 3. Ćwiczenia”.

Macmillan Education

811/3/2018

 

-

Klasa IV

religia

 

 Red.  ks. T. Panuś, ks. A. Kielian,  „Żyjemy we wspólnocie z bogiem”

Wydawnictwo św. Stanisława BM

AZ-1-01/18

język polski

 

1. E. Horwath, A. Żegleń. „Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Kl. IV”.

2. 1. E. Horwath. „Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Kl. IV”.

WSiP

 

 

861/1/2017

 

861/2/2017

język   angielski

 

1.C.Bright, N.BeareO.Holley. Together 4 - podręcznik

2. K. Stannett Together 4 - ćwiczenia

Macmillan Education

1175/1/2023

przyroda

 

1. M. Marko-Worłowska, J. Stawarz, F. Szlajfer. „Tajemnice przyrody”. Podręcznik. Klasa 4. 

2. „Tajemnice przyrody”. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 4. 

Nowa Era

863/2019/z1

 

matematyka

1. M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki. „Matematyka z plusem 4. Podręcznik”.

2. „Matematyka z plusem 4. Ćwiczenia. Wersja C”.

GWO

780/1/2023/z1

 

-

historia

 

1. B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski. „Wczoraj i dziś. Klasa 4. NEON Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej.

2. T. maćkowski, B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch,. „Wczoraj i dziś. Zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy 4 szkoły podstawowej”.

Nowa Era

 

Nowa edycja 2023-2025

877/1/2023/z1

informatyka

G. Koba. „Teraz bajty”.

MIGRA

806/1/2023/z2

technika

1. L. Łabecki, M. Łabecka. „Jak to działa?” Podręcznik do techniki dla klasy 4.

2. J. Pecyna. „Karta rowerowa. Przygotowanie do egzaminu”.

Nowa Era edycja 2023 -2025

W trakcie procedury

 

-

plastyka

J. Lukas. „Do dzieła! 4”. Podręcznik do plastyki dla klasy  4.

Nowa Era

903/1/2017

Klasa V

religia

 

1. Red.  ks. T. Panuś, ks. A. Kielian,  A. Berski. “Jezus dla człowieka. Podręcznik”.

Wydawnictwo św. Stanisława BM

AZ-21-04/20-KR-4/20

 

-

język polski

 

1. E. Horwath, A. Żegleń. „Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Kl. V”.

2. 1. E. Horwath. „Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Kl. V”.

WSiP

 

 

861/5/2018

 

861/6/2018

język   angielski

 

1. N. Beare. „Brainy. Kl. V. Książka ucznia”.

2. K. Stannett. „Brainy. Klasa V. Zeszyt ćwiczeń”.

Macmillan Education

831/3/2019

-

biologia

 

1. J. Stawarz. „Puls życia”. Podręcznik. Klasa 5. 

2. M. Fiałkowska-Kołek, S. Gębica, A. Siwik. „Puls życia. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla kl. V”.

Nowa Era 2019

844/2/2019

 

-

geografia

1. T. Rachwał, R. Malarz, D. Szczypiński. „Planeta Nowa 5”. Podręcznik.

2. K. Skomoronko. „Planeta Nowa. Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy V szkoły podstawowej”.

Nowa Era 2019

906/2/2019

 

-

matematyka

1. M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki. „Matematyka z plusem 5. Podręcznik”. + ćwiczenia wersja C

GWO

780/2/2018

 

historia

 

1. G. Wojciechowski. „Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy V szkoły podstawowej.

2. B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch,. „Wczoraj i dziś. Zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy 5 szkoły podstawowej”.

Nowa Era

 

Nowa edycja 2021-2023.

877/2/2018

 

 

informatyka

G. Koba. „Teraz bajty”.

MIGRA

806/2/2021/z1

technika

L. Łabecki, M. Łabecka. „Jak to działa?” Podręcznik do techniki dla klasy 5.

Nowa Era

295/2/2018

 

plastyka

J. Lukas. „Do dzieła! 5”. Podręcznik do plastyki dla klasy 5.

Nowa Era

903/2/2018

Klasa VI

religia

Ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski „ Kościół dla człowieka” podręcznik do klasy VI

Wydawnictwo św. Stanisław BM

AZ-22-04/20-KR-6/22

j. polski

1. E. Horwath, A. Żegleń. „Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Kl. 6”.

2. 1. E. Horwath. „Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Kl. 6”.

WSiP

861/5/2018

 

861/6/2018

j. angielski

1. N. Beare. „Brainy. Kl. 6. Książka ucznia”.

2. K. Stannett. „Brainy. Klasa 6. Zeszyt ćwiczeń”.

Macmillan Education

831/3/2019

biologia

1. J. Stawarz. „Puls życia”. Podręcznik. Klasa 6. 

2. M. Fiałkowska-Kołek, S. Gębica, A. Siwik. „Puls życia. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla kl. 6”.

Nowa Era 2019

844/2/2019

geografia

  1. T. Rachwał, R. Malarz, D. Szczypiński. „Planeta Nowa 6”. Podręcznik
  2. F. Szlajfer, R. Malarz, T. Rachwał Planeta Nowa - ćwiczenia

Nowa Era

906/2/2019

matematyka

1. M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki. „Matematyka z plusem 6. Podręcznik”. + ćwiczenia wersja C

GWO

780/3/2022

historia

1. B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch,. G. Wojciechowski. „Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy 6 szkoły podstawowej.

2. T. Maćkowski, B. Olszewska,  „Wczoraj i dziś. Zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy 6 szkoły podstawowej”.

Nowa Era

877/3/2019

informatyka

G. Koba. „Teraz bajty”.

MIGRA

806/3/2019

technika

L. Łabecki, M. Łabecka. „Jak to działa?” Podręcznik do techniki dla klasy 6.

Nowa Era

295/3/2019

plastyka

J. Lukas. „Do dzieła! 6”. Podręcznik do plastyki dla klasy 6.

Nowa Era

903/3/2018

Klasa VII

religia

 

ks. T. Panuś, ks. A. Kielian „Duch Święty darem dla człowieka”Podręcznik

św. Stanisława BM

KR-33-04/20-KR-18/22 

język polski

 

Zamieńmy słowo 7. Podręcznik do języka polskiego dla szkoły podstawowej
Autor: Agata Karolczyk-Kozyra , Agata Sieńczuk , Magdalena Krajewska, Dorota Kujawa-Weinke

Zamieńmy słowo 7. Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla szkoły podstawowej

WSiP

 1163/4/2023

-

język   angielski

 

1. C. Mc Beth.. „Brainy. Kl. VII. Książka ucznia”.

2. K. Stannett. „Brainy. Klasa VII. Zeszyt ćwiczeń”.

Macmillan Education.

831/4/2020

język niemiecki

Kompas Team 1  (klasa VII) podręcznik + ćwiczenia

PWN

812/1/2020/z1

historia

 

1. S. Roszak, A. Łaszkiewicz, J. Kłaczkow.  „Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy 7 szkoły podstawowej”.

2. E. Fuks, I. Janicka, L. Leszczyńska, K. Panimasz. „Wczoraj i dziś. . Zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy 7 szkoły podstawowej”.

Nowa Era

 

Nowa edycja 2023-2025.

877/4/2023/z1

geografia

 

1. A.Głowacz, M.Adamczewska, B.Dzięcioł –Kurczoba „Geografia bez tajemnic Podręcznik klasa VII.

2. Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy VII szkoły podstawowej”.

WSiP

1177/3/2023

 

-

biologia

 

1. M. Jefimow „Puls życia”. Podręcznik do klasy VII.

2. J. Holeczek, B. Januszewska-Hasiec. „Puls życia. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla kl. VII”.

Nowa Era 2023 -2025

844/3/2023/z1

fizyka

 

1. B. Sagnowska. „Świat fizyki. Podręcznik. Klasa VII”.

2. M. Rozenbajgier, R. Rozenbajgier  „Świat fizyki. Zeszyt ćwiczeń. Klasa VII”.

WSiP

821/1/2017

 

-

chemia

 

 J. Kulawik, M. Litwin Podręcznik do chemii. Klasa VII” NEON

Nowa Era nowa edycja 2023-2025

785/1/2023/z1

matematyka

„Matematyka  z plusem 7”. Praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej + ćwiczenia wersja C

GWO

780/4/2017

informatyka

M. Kęska. „Lubię to!. Podręcznik do informatyki dla kl. VII”.

Migra

806/7/2023/z2

plastyka

 

J. Lukas. „Do dzieła! 7”. Podręcznik do plastyki dla klasy 7.

Nowa Era

903/4/2020/1z

KLASA  VIII – w roku szkolnym 2023/2024 nie ma klasy ósmej

religia

Ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka „ Żyjemy w miłości Boga” Podręcznik klasa 8

Św. Stanisława BM

KR-33-02/13-KR-6/14

język polski

1. E. Horwath, G. Kiełb. „Bliżej słowa. Język polski. Podręcznik.Klasa.8”.

2. E. Horwath. „Bliżej słowa. Język polski. Zeszyt ćwiczeń. Klasa. 8”.

WSiP

861/8/2018

861/8/2018

język angielski

1. C. McBeth.. „Brainy. Kl. 8. Książka ucznia”.

2. N. Beare „Brainy. Klasa 8. Zeszyt ćwiczeń”.

Macmillan Education

831/5/2021

język niemiecki

Magnet smart 2 (klasa 8) podręcznik do nauki języka niemieckiego dla szkoły podstawowej + ćwiczenia

LektorKlett

817/2/2017

historia

1. R. Śniegocki, A. Zielińska.  „Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy 8 szkoły podstawowej”.

2. L. Leszczyńska, K. Panimasz, E. Paprocka, K. Jurek„ „Wczoraj i dziś”  Zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy 8 szkoły podstawowej”.

Nowa Era

 

Nowa edycja 2020-2022.

877/5/2021/z1

geografia

1. R. Malarz, M. Szubert, T, Rachwał „Planeta Nowa” Podręcznik do geografii do klasy 8.

 

Nowa Era

906/4/2021/z1

biologia

B. Sagin, A. Boczarowski, M. Sęktas „ Puls życia” Podręcznik do biologii do klasy 8

Zeszyt ćwiczeń „Puls życia” J. Holeczek, B. Januszewska - Hasiec

Nowa Era

844/4/2021/z1

fizyka

1. B. Sagnowska. „Świat fizyki. Podręcznik. Klasa 8”.

2. M. Rozenbajgier, R. Rozenbajgier  „Świat fizyki. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 8”.

WSiP

821/2/2018

chemia

A. Warchoł, D. Lewandowska, A. Danel, M. Karelus. „Świat chemii. Podręcznik. Klasa 8”.

WSiP

820/2/2018

matematyka

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński „Matematyka z plusem klasa 8” + „Kalendarz ósmoklasisty”

GWO

780/5/2018

informatyka

G. Koba, M. Kęska. „Lubię to!. Podręcznik do informatyki dla kl. 8”.

Nowa Era

847/5/2018

wiedza o społeczeństwie

I.Janicka, A. Janicki, A. Kucia –Maćkowska, T. Maćkowski „Dziś i jutro „ Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej . Nowa edycja 2021-2023

Nowa Era

874/2021/z1

edukacja dla bezpieczeństwa

J. Słoma „ Żyję i działam bezpiecznie” Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej.

Nowa era

846/2017