Stołówka

Posiłki  będą wydawane od 06.09.2023 r. ( środa )

Zapisy na obiady w stołówce szkolnej 04.09.2023 r. w godzinach od 8.00 do 13.00 lub telefonicznie: 724 314 199

Stołówkę prowadzi Pani Barbara Kaczor. Posiłki są przygotowywane w kuchni na terenie szkoły.

 

  1. Płatność za posiłki pobierana jest z góry za dany miesiąc przelewem na konto.
  2. Płatności za dany miesiąc należy dokonać do 15 każdego miesiąca.
  3. Istnieje możliwość wykupu obiadu na wynos – zupa + drugie danie – koszt 16 zł/ obiad.
  4. Stołówka posiada imienne listy osób korzystających i na tej podstawie wydawane są posiłki.
  5. Koszt obiadów dla uczniów szkoły podstawowej 15 zł/ obiad.
  6. Posiłki dla dzieci z oddziału „0” wydawane są wg odrębnie ustalonego harmonogramu. Istniej możliwość wykupienia 3 posiłków ( śniadanie - 7 zł, obiad - 13 zł , podwieczorek – 5 zł; łącznie 25 zł/ za trzy posiłki dziennie. Proponowane godziny posiłków: śniadanie 8.30, obiad 12.00, podwieczorek 14.30.

 

Płatności za obiady  można dokonać przelewem na konto: 65 1020 2906 0000 1302 0436 8528   

dane do przelewu:

Barbara Kaczor

nr rachunku:  65 1020 2906 0000 1302 0436 8528  

W tytule przelewu prosimy wpisać:

- klasę

- imię i nazwisko (dla kogo wykupione zostały obiady)

- miesiąc i rok za który właśnie opłacane są obiad

 

Honorowane są decyzje MOPS-u dotyczące dofinansowania lub finansowania obiadów. Decyzję należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub do kuchni.

Fakt nieobecności dziecka na obiedzie należy zgłosić telefonicznie pod nr telefonu 12 648-44-00 lub 724 314 199 od godz. 7:45 do godz. 9:00 danego dnia.

Jeżeli Państwo mają taką możliwość proszę o wysłanie sms - a pod numer telefonu 724 314 199 .