Terminy zebrań i konsultacji

Terminy zebrań i konsultacji dla  Rodziców

w roku szkolnym 2022/2023

 

l.p.

Terminy 

 

 1.

08.09.2022 r. -  zebrania z Rodzicami (organizacyjno - informacyjne)

klasy I-III godz. 17.30

klasy IV-VIII godz. 18.00

 2.

24.11.2022 r. - konsultacje dla Rodziców

godz. 18.00 do 20.00

 3.

16.02.2023 r. - zebrania z Rodzicami

(poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych)

klasy I-III godz. 17.30

klasy IV-VIII godz. 18.00

 4.

 

18.05.2023 r. ZEBRANIE DLA RODZICÓW KLASY VIII GODZ. 17.00

18.05.2023 r. KONSULTACJE DLA RODZICÓW WSZYSTKICH KLAS GODZ. 18.00 DO 20.00

 

 5.

06.06.2023 r. (wtorek) zebrania z Rodzicami

(poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach końcoworocznych)

klasy I-III godz. 17.30

klasy IV-VIII godz. 18.00

   

 

Proponowane dni wolne od zajęć dydaktycznych:

14.10.2022 r.- piątek Dzień Komisji Edukacji Narodowej;

31.10.2022 r. - poniedziałek przed 1.11 Świętem Wszystkich Świętych

02.05.2023 r. - wtorek Dzień Flagi przed Świętem 3-go Maja;

23.05.2023 r. wtorek, 24.05.2023 r. środa, 25.05.2023 r.czwartek - egzaminy ósmoklasistów;

09.06.2023 r.- piątek po Bożym Ciele ;

19.06.2023 r. - poniedziałek w ostatnim tygodniu nauki.

 

W tych dniach organizowane są zajęcia opiekuńcze dla uczniów w świetlicy szkolnej.