Terminy zebrań i konsultacji

Terminy zebrań i konsultacji dla  Rodziców

oraz konsultacji dla uczniów

w roku szkolnym 2021/2022

 

 

l.p.

Terminy dla rodziców

 

Terminy dla uczniów - konsultacje

 1.

9 IX 2021 zebrania z rodzicami (organizacyjno - informacyjne)

-

2.

21 X 2021 konsultacje dla rodziców

18 - 22 X 2021

 3.

25 XI 2021 konsultacje dla rodziców

22 – 26 XI 2021

 4.

03.02.2022 r.  - zebrania z rodzicami

(poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych)

10 -14 I 2022

 6.

 24 III 2022 konsultacje dla rodziców

21 - 25 III 2022

 9.

19 V 2022 konsultacje dla rodziców

16 - 20 V 2022

 10.

9 VI 2022 zebranie z rodzicami

(poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach końcoworocznych)

   

6 - 10 VI 2022