Specjaliści

Kadra naszych specjalistów pozwala na stworzenie warunków

wszechstronnego rozwoju na miarę indywidualnych możliwości dziecka.

 

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA:

 Agnieszka Buszczyk - Skiba, Alicja Czudec - Czyrnecka, Katarzyna Kołton - Czaderska, Iwona Marczyńska, Agnieszka Matoga, Marta Piaszczyk, Anna Sierzchała,Teresa Solarz, Magdalena Popek - Kordas, Maria Zdebska, Karolina Malinowska, Elżbieta Madej

 

TYFLOPEDAGOGIKA:

Alicja Czudec - Czyrnecka, Iwona Marczyńska

 

SURDOPEDAGOGIKA:

Beata Niegłos, Iwona Marczyńska

 

LOGOPEDIA:

Agnieszka Buszczyk - Skiba, Marzanna Matysek, Beata Niegłos, Magdalena Popek - Kordas

 

TERAPIA ZABURZEŃ W MÓWIENIU, CZYTANIU I PISANIU:

Katarzyna Kołton -  Czaderska

 

SOCJOTERAPIA I ODDZIAŁYWANIA TERAPEUTYCZNE:

 Katarzyna Kołton - Czaderska

 

PSYCHOLOGIA:

Agnieszka Buszczyk - Skiba, Krystyna Nawojczyk (Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4)

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA:

Iwona Marczyńska, Agnieszka Matoga

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA - RESOCJALIZACJA:

Iwona Marczyńska, Alicja Czudec - Czyrnecka

 

PEDAGOGIKA TERAPEUTYCZNA:

Katarzyna Kołton - Czaderska, Agnieszka Matoga

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Magdalena Czapiga, Kinga Stachel -Kaczor

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Iwona Marczyńska, Agnieszka Buszczyk - Skiba, Magdalena Popek - Kordas

 

DORADZTWO ZAWODOWE:

Agnieszka Buszczyk - Skiba, Alicja Czudec -Czyrnecka, Edyta Fular, Jadwiga Juszczyk

 

KOREKCJA WAD POSTAWY:

Ewa Miodońska