Historia szkoły


Historia Gimnazjum Nr 37 wiąże się nierozerwalnie z dziejami Szkoły Podstawowej Nr 77, ponieważ mieści się ono w budynku tej właśnie placówki i wraz z nią tworzyło Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 41.   I chociaż wygasła już - w myśl założeń reformy - "podstawówka", zawsze będziemy kojarzyć powstanie naszego gimnazjum z jej istnieniem.

Budowę szkoły podstawowej rozpoczęto w czynie społecznym w 1978 roku. Pierwsi uczniowie przekroczyli jej progi we wrześniu 1980 r. Wówczas też nastąpiło uroczyste nadanie placówce imienia Jarosława Iwaszkiewicza. Ceremonię uświetniła swym przybyciem córka pisarza - pani Teresa Markowska. Istotnym wydarzeniem w życiu szkoły było dostosowanie jej do potrzeb niepełnosprawnych uczniów i rozpoczęcie nauczania integracyjnego. Usunięto bariery architektoniczne - zamontowano platformy i uchwyty, poszerzono wejścia.

We wrześniu 1997 roku utworzono dwa oddziały integracyjne w klasach pierwszych. Zdrowi uczniowie wspaniale zaopiekowali się - i robią to do tej pory - swoimi mniej sprawnymi kolegami i koleżankami. Dalsza historia szkoły wiąże się z reformą systemu oświaty. Szkoła Podstawowa Nr 77 weszła w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 41 razem z nowo powstałym Gimnazjum Nr 37. Uroczysta inauguracja nastąpiła w 1999 roku. Gimnazjum utworzyło 11 klas pierwszych, w tym dwie integracyjne. Od tej pory istnieliśmy, wspólnie i zgodnie, pod jednym dachem.

Razem braliśmy udział w znaczących wydarzeniach szkolnych, wspólnie też żegnaliśmy ostatnich ósmoklasistów. W roku 2004 likwidacji uległ Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 41. Od września 2004 r. samodzielne funkcjonowanie rozpoczęło Gimnazjum Nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi. Dzień 16 października 2006 roku był szczególnie ważnym dla historii gimnazjum. Naszej szkole został przekazany Sztandar   i otrzymała ona imię św. Maksymiliana Marii Kolbego.