Kadra

DYREKTOR SZKOŁY:

EDYTA  FULAR

 

Z-CA DYREKTORA

MARIA ZDEBSKA

 

PEDAGOG SZKOLNY:

IWONA MARCZYŃSKA

 

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ:

MARTA POGWIZD

 

NAUCZYCIELE ŚWIETLICY:

ALEKSANDRA BUREK

JADWIGA JUSZCZYK

TERESA SOLARZ

EWA MIODOŃSKA

MARTA PIASZCZYK

TERESA BOGACZ

AGNIESZKA MŁODNICKA

BEATA PIOTROWSKA - DRATWIŃSKA

 

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI ODDZIAŁU "0":

GRAŻYNA KOSAKOWSKA - SKOWRON

MAŁGORZATA KOSAKOWSKA

 

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ:

JOLANTA GRZYB

MAŁGORZATA ŁUKASZEWICZ

MAŁGORZATA SADKOWSKA

MAGDALENA CZERKIES

BEATA NIEGŁOS

AGNIESZKA MATOGA

AGNIESZKA MŁODNICKA

AGNIESZKA SĄDEL

 

ZESPÓL NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO I NAUK SPOŁECZNYCH (HISTORIA,WOS):

ALDONA JANKOWSKA

MARZANNA MATYSEK

JADWIGA JUSZCZYK- NAUCZYCIEL HISTORII, WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE I EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA, WDŻ

 

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH:

ANNA SIERZCHAŁA - NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

AGNIESZKA TOTT - NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

MAŁGORZATA JANCZAK -NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

MARTA PIASZCZYK - NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI MATEMATYKI I INFORMATYKI:

MARIA ZDEBSKA

TERESA SOLARZ

AGNIESZKA MIGAS - GRZESIAK

 

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH:

ALICJA KAMIŃSKA - NAUCZYCIEL BIOLOGII

AGNIESZKA MIGAS - GRZESIAK - NAUCZYCIEL FIZYKI I INFORMATYKI

EDYTA FULAR - NAUCZYCIEL GEOGRAFII I PRZYRODY

IRENA KUROWSKA - NAUCZYCIEL PRZYRODY

AGATA PUDAŚ - NAUCZYCIEL CHEMII

 

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:

BEATA PIOTROWSKA - DRATWIŃSKA

EWA MIODOŃSKA

 

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH, TECHNICZNYCH I RELIGII:

MAŁGORZATA KOZIOŁ - NAUCZYCIEL RELIGII

PIOTR BANASIAK - NAUCZYCIEL MUZYKI 

TERESA SOLARZ - NAUCZYCIEL TECHNIKI I PLASTYKI

 

ZESPÓŁ PEDAGOGÓW WSPOMAGAJĄCYCH:

AGNIESZKA BUSZCZYK - SKIBA

MAGDALENA POPEK - KORDAS

KATARZYNA KOŁTON - CZADERSKA

ALICJA CZUDEC - CZYRNECKA

ALICJA KAMIŃSKA

KAROLINA MALINOWSKA

ELŻBIETA MADEJ

EWA NIŻANKOWSKA

ANNA GOŚCINIEWICZ

TERESA BOGACZ

 

SPECJALIŚCI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

MAGDALENA CZAPIGA

KINGA STACHEL - KACZOR