Projekty EU

ROZPOCZĘŁA SIĘ REKRUTACJA DLA NAUCZYCIELI! „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków”

, Projekty EU

Rozpoczęła się rekrutacja dla nauczycieli do projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

ROZPOCZĘŁA SIĘ REKRUTACJA UCZNIÓW NA ZAJĘCIA! „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków”

, Projekty EU

Rozpoczęła się rekrutacja uczniów do projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

I. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

, Projekty EU

W naszej szkole od 1 września 2017 roku będzie realizowany projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.Celem projektu MKZM II jest m.in. podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Wsparciem projektowym zostaną objęci uczniowie w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego tj.…