PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE PANDEMII COVID-19

, Bezpieczeństwo

 

 

Zarządzenie nr 1/2021/2022

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 77 w Krakowie

z dnia 26.08.2021 r.w sprawie procedur bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID -19 obowiązujących w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 77 w Krakowie

 

 

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID