Niecodzienne wydarzenia

Obchody Dnia Ziemi w naszej szkole.

, Niecodzienne wydarzenia

16.04.2004r. (piątek), o godz. 14.30, w Ośrodku Kultury Kraków –Nowa Huta - klub „Mirage” odbyło się uroczyste otwarcie wystawy prac plastycznych, biorących udział w konkursie: „Piękno ginącej przyrody”. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, ogłoszonego przez nauczyciela sztuki- p. Annę Chudzik–Wanio, uświetniły występy dziecięcego baletu „Gaduły” oraz recital Chóru Gimnazjum nr 37 pod…

Wymiana z Niemcami.

, Niecodzienne wydarzenia

W dniach 18.04 - 24.04 przyjedzie do nas grupa młodzieży z Kilonii, w ramach wymiany z niemiecką szkołą w Kilonii-Elmeschenhagen. Program jest bardzo obszerny. Planujemy zwiedzanie Krakowa: m.in. Wawel, Droga Królewska, Kopiec Kościuszki oraz Kopalni Soli w Wieliczce.Odbędzie się także wycieczka do Muzeum Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu.

Otwieramy SzOK - czyli Szkolny Ośrodek Kariery

, Niecodzienne wydarzenia

Pierwszy w Krakowie gimnazjalny SzOK! Tu odbywać się będą różnorodne zajęcia i warsztaty służące odkrywaniu Twoich zainteresowań. Możesz poznać samego siebie, odkryć swoją drogę, wyznaczyć swój cel i możliwości dotarcia do niego. Tu, pod okiem kompetentnych i życzliwych Ci ludzi, możesz zaplanować swą indywidualną ścieżkę kariery zawodowej Zdjęcia zobacz w…

25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II

, Niecodzienne wydarzenia

16 października cały świat kierował wzrok na Watykan. Od 25 lat Polak – Jan Paweł II podejmuje służbę Bogu i człowiekowi na Stolicy św. Piotra. Nasza Szkoła włączyła się w to międzynarodowe świętowanie. W szkole był nieco zmieniony porządek lekcji. Jako wotum wdzięczności za owoce działalności Papieża udaliśmy się do…