Niecodzienne wydarzenia

DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETKI

, Niecodzienne wydarzenia

21 marca obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa. Święto zostało ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa i ma na celu podniesienie świadomości dotyczącej tej choroby. 22 marca, w poniedziałek, załóżmy kolorowe skarpetki nie do pary.

20 listopada Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

, Niecodzienne wydarzenia

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka.
Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

PILNE! Zawieszenie wszystkich zajęć od 16 do 25.03.2020 r.

, Niecodzienne wydarzenia

Szanowni Państwo,
Rząd podjął decyzję o zawieszeniu zajęć we wszystkich szkołach w Polsce w terminie od 16 do 25 marca 2020 r. W związku z tym w wyznaczonym terminie na terenie Szkoły nie będą mogły przebywać Dzieci. Nie będzie lekcji, zajęć dodatkowych. Nie będzie pracować świetlica, a kuchnia zawiesi swoją…