Niecodzienne wydarzenia

Od teorii do działania

, Niecodzienne wydarzenia

Dnia 21 maja uczniowie klas: 3a i 4a wzięli udział w warsztatach (prowadzonych przez Eko-chatkę), podczas których wzbogacili swoją wiedzę na temat gatunków drzew. Dzieci mogły porównać przekroje pni, policzyć ich słoje, ocenić twardość, a także obejrzeć kory prezentowanych drzew.

DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETKI

, Niecodzienne wydarzenia

21 marca obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa. Święto zostało ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa i ma na celu podniesienie świadomości dotyczącej tej choroby. 22 marca, w poniedziałek, załóżmy kolorowe skarpetki nie do pary.

20 listopada Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

, Niecodzienne wydarzenia

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka.
Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.